Klatki dla chowu i transportu zwierząt

Niektóre zwierzęta ich po prostu wymagają, gdyż w wolnej hodowli byłoby dla nich samych zagrożeniem. I chociaż możemy mieć obiekcje, szczególnie wtedy, kiedy kochamy zwierzęta, to nie należy wpadać w ślepy gniew, a już szczególnie wówczas, kiedy widzimy klatki dla królików.

Hodowanie tych zwierzątek bez takiego dla nich zabezpieczenia, jest niezbyt rozsądne. I nie jest ważne, czy są to duże króliki przeznaczone wyłącznie na ubój, czy króliczki miniaturki dla towarzystwa. Owszem możemy zwierzątko wypuszczać na trawnik, żeby go pogłaskać, trochę się z im pobawić, czy pozwolić pokicać, ale zawsze musi się to odbywać pod naszym nadzorem. Królik puszczony samopas może natychmiast narobić szkód w ogródku, z dużą dozą prawdopodobieństwa, że największą wyrządzi sobie. Są ciekawskie i dosyć żarłoczne, więc mogą spróbować czegoś, jakiejś rośliny, która im niewątpliwie zaszkodzi.
Innym rodzajem klatki, stosowanym przez właścicieli zwierząt, jest transporter. Służy on bezpiecznemu przewożeniu zwierzęcia z miejsca na miejsce i czy jest to transporter dla psa, czy też może dla kota, nie może być dla niego zbyt mały. Nawet wtedy, gdy cała podróż w klatce trwa bardzo krótko.
Jeżeli przydusimy zwierzę, już nigdy więcej nie wejdzie nam ono dobrowolnie do takiej klatki i każdorazowo będziemy stresować takim transportem zwierzę i samego siebie. A przecież jest to przedmiot potrzebny i wykonany z myślą o bezpieczeństwie psa. A poza tym, do niektórych środków komunikacji, bez tego wyposażenia, zwierzęcia nie wprowadzimy.